beach resort home map mail
home about us services reservations contact us

service list

В близост до селото са Ягодинската пещера и Дяволското гърло. На 19 км източно от селото се намира защитената местност “Чаирите”. Тук са се запазили шест естествени свлачищни езера. На 25 км югоизточно от селото се намира резерват “Шабаница”, където се опазва вековна буково-смърчова гора на възраст над 200 години, а на отделни смърчови екземпляри - и над 350 години. Много е разнообразна флората и фауната в района на село Триград. Тук виреят много редки растителни видове. Цветовете на нежното планинско цвете силивряк красят поляните. Гнездят и много редки птици.

testimonials

    Стаите ни осигуряват изискан и в същото време функционален интериор за нашите високо ценени гости. Оборудвани са с всичко необходимо.

Copyright 2010 ®
Commander Design